news

NL

Caroline Fiers neemt het roer over bij de Biënnale Interieur, het grootste designevenement van ons land. De nieuwe CEO volgt Jo Libeer (67) op, die na een rijkgevulde carrière zijn professionele activiteiten afbouwt. Na een paar woelige jaren voor de hele sector en met de volgende editie van de Biënnale in het verschiet, staat er heel wat op de planning voor Fiers. Een uitdaging die ze maar al te graag aangaat. 

Caroline Fiers maakt sinds 2019 deel uit van het Interieur-team en leidde vorig jaar als commercieel directeur het evenement Please, Have a Seat in goede banen. “Na het wegvallen van de Biënnale in 2020, zochten we niet alleen naar een manier om onze bestaande relaties te onderhouden, maar ook naar mogelijkheden om nieuwe pistes te verkennen. Dat we ondanks de aanhoudende onzekerheid toch een succesvol evenement hebben kunnen organiseren, geeft ons vertrouwen voor de toekomst.”

De voorbije 2 jaren waren inderdaad ongewoon, maar de nieuwe CEO kijkt uit naar die uitdaging en ziet haar benoeming in deze bijzondere tijden als een opportuniteit om het bestaande concept verder te herbekijken.

Please, Have a Seat was een eerste stap in de zoektocht naar een nieuw, verfrissend concept dat toch trouw blijft aan de waarden van de Biënnale. We werken samen met heel wat verschillende partners, stakeholders en doelgroepen, en dus staat samenwerken centraal. We moeten luisteren naar de noden die er momenteel zijn bij de verschillende spelers uit de designwereld. Daarom wil ik mijn team aanvullen met mensen die vanuit de sector met nieuwe creatieve ideeën en inzichten komen. Heel wat om naar uit te kijken dus, zowel voor onze partners als voor onze bezoekers!”

“De crisis zette de hele design- en beurssector op losse schroeven, maar dat heeft ons ook verplicht om innovatiever te zijn. Op dat elan willen we nu verder gaan. We moeten manieren vinden om blijvend te inspireren en mensen samen te brengen. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat persoonlijk contact, een gesprek opstarten rond belangrijke designonderwerpen en een community-gevoel creëren rond gemeenschappelijke doelstellingen onze meerwaarde moeten zijn.”

Interieur kijkt er naar uit om, onder leiding van Caroline Fiers, de Biënnale naar een nog hoger niveau te tillen, zowel in België als internationaal.

INTERIEUR ‘22 vindt plaats van 20 tot en met 24 oktober 2022. www.interieur.be.

Wenst u meer info of heeft u persvragen? Stuur dan een mailtje naar [email protected].

ENG

Caroline Fiers takes over at the helm of the Biennale Interieur, the largest design event in Belgium. The new CEO succeeds Jo Libeer (67), who is winding down his professional activities after a full and rewarding career. After a few turbulent years for the entire sector, and with the next Biennale in the offing this autumn, Mrs. Fiers is excited about the opportunity to drive change.

Caroline Fiers joined the Interieur team in 2019 as Commercial Director. In 2021, she already took on a lead role managing the event Please, Have a Seat. "After the cancellation of the Biennale in 2020, we were not just looking for a way to maintain our existing relationships. We were looking for opportunities, exploring new avenues. The event was a great success despite the uncertainty of the pandemic, and I am confident that our team is well positioned for the period ahead."

Indeed, the past two years have been unusual, but the new CEO relishes the challenge and sees her appointment at this particular time as an opportunity to further review the existing concept.

Please, Have a Seat was a first step in the search for something new and refreshing while remaining true to the core values of the Biennale. We work together with many different partners, stakeholders and target groups, and collaboration is key. That means we have to listen and understand the changing needs among the various players in the design world. I expect to be supplementing my team with people who can help me come up with new ideas and insights, think outside the box. There will be many exiting things to look forward to for our partners and visitors!”

"The crisis put many efforts in our sector in jeopardy, but it also has forced us to be more innovative. We want to continue on that path now, looking for ways to continue to inspire and bring people together. I am more convinced than ever that being together in person, creating conversation on design topics that matter, and driving a sense of community around shared goals must be core parts of our added value."

Interieur looks forward to taking the Interieur Biennale to an even higher level under the new leadership of Caroline Fiers and working with partners in Belgium and internationally.

INTERIEUR 22 takes place from 20 to 24 October 2022. www.interieur.be.

Mail to [email protected] for more info and all press inquiries.

news

NL

Caroline Fiers neemt het roer over bij de Biënnale Interieur, het grootste designevenement van ons land. De nieuwe CEO volgt Jo Libeer (67) op, die na een rijkgevulde carrière zijn professionele activiteiten afbouwt. Na een paar woelige jaren voor de hele sector en met de volgende editie van de Biënnale in het verschiet, staat er heel wat op de planning voor Fiers. Een uitdaging die ze maar al te graag aangaat. 

Caroline Fiers maakt sinds 2019 deel uit van het Interieur-team en leidde vorig jaar als commercieel directeur het evenement Please, Have a Seat in goede banen. “Na het wegvallen van de Biënnale in 2020, zochten we niet alleen naar een manier om onze bestaande relaties te onderhouden, maar ook naar mogelijkheden om nieuwe pistes te verkennen. Dat we ondanks de aanhoudende onzekerheid toch een succesvol evenement hebben kunnen organiseren, geeft ons vertrouwen voor de toekomst.”

De voorbije 2 jaren waren inderdaad ongewoon, maar de nieuwe CEO kijkt uit naar die uitdaging en ziet haar benoeming in deze bijzondere tijden als een opportuniteit om het bestaande concept verder te herbekijken.

Please, Have a Seat was een eerste stap in de zoektocht naar een nieuw, verfrissend concept dat toch trouw blijft aan de waarden van de Biënnale. We werken samen met heel wat verschillende partners, stakeholders en doelgroepen, en dus staat samenwerken centraal. We moeten luisteren naar de noden die er momenteel zijn bij de verschillende spelers uit de designwereld. Daarom wil ik mijn team aanvullen met mensen die vanuit de sector met nieuwe creatieve ideeën en inzichten komen. Heel wat om naar uit te kijken dus, zowel voor onze partners als voor onze bezoekers!”

“De crisis zette de hele design- en beurssector op losse schroeven, maar dat heeft ons ook verplicht om innovatiever te zijn. Op dat elan willen we nu verder gaan. We moeten manieren vinden om blijvend te inspireren en mensen samen te brengen. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat persoonlijk contact, een gesprek opstarten rond belangrijke designonderwerpen en een community-gevoel creëren rond gemeenschappelijke doelstellingen onze meerwaarde moeten zijn.”

Interieur kijkt er naar uit om, onder leiding van Caroline Fiers, de Biënnale naar een nog hoger niveau te tillen, zowel in België als internationaal.

INTERIEUR ‘22 vindt plaats van 20 tot en met 24 oktober 2022. www.interieur.be.

Wenst u meer info of heeft u persvragen? Stuur dan een mailtje naar [email protected].

ENG

Caroline Fiers takes over at the helm of the Biennale Interieur, the largest design event in Belgium. The new CEO succeeds Jo Libeer (67), who is winding down his professional activities after a full and rewarding career. After a few turbulent years for the entire sector, and with the next Biennale in the offing this autumn, Mrs. Fiers is excited about the opportunity to drive change.

Caroline Fiers joined the Interieur team in 2019 as Commercial Director. In 2021, she already took on a lead role managing the event Please, Have a Seat. "After the cancellation of the Biennale in 2020, we were not just looking for a way to maintain our existing relationships. We were looking for opportunities, exploring new avenues. The event was a great success despite the uncertainty of the pandemic, and I am confident that our team is well positioned for the period ahead."

Indeed, the past two years have been unusual, but the new CEO relishes the challenge and sees her appointment at this particular time as an opportunity to further review the existing concept.

Please, Have a Seat was a first step in the search for something new and refreshing while remaining true to the core values of the Biennale. We work together with many different partners, stakeholders and target groups, and collaboration is key. That means we have to listen and understand the changing needs among the various players in the design world. I expect to be supplementing my team with people who can help me come up with new ideas and insights, think outside the box. There will be many exiting things to look forward to for our partners and visitors!”

"The crisis put many efforts in our sector in jeopardy, but it also has forced us to be more innovative. We want to continue on that path now, looking for ways to continue to inspire and bring people together. I am more convinced than ever that being together in person, creating conversation on design topics that matter, and driving a sense of community around shared goals must be core parts of our added value."

Interieur looks forward to taking the Interieur Biennale to an even higher level under the new leadership of Caroline Fiers and working with partners in Belgium and internationally.

INTERIEUR 22 takes place from 20 to 24 October 2022. www.interieur.be.

Mail to [email protected] for more info and all press inquiries.

Get ready for our next edition!

this website uses cookies (own site + third party, mostly socials).
learn more.

Biennale INTERIEUR

Kortrijk Xpo